Heksene fra den forstenede skog

Heksene fra den forstenede skog er en norsk film som ble laget av regissør Bredo Greve i 1976. Denne filmen var veldig omdiskutert når den ble gitt ut, og det var flere kinoer som nektet å vise filmen da de mente at den undergravde eiendomsretten og kristendommen.

Filmen Heksene fra den forstenede skog handler om hekser, trollmenn og det å være i kontakt med naturen og leve et liv uten materielle goder og penger. Noe av det som gjør filmen så kontroversiell er at den promoterer både fri sex og bruk av planter med narkotiske stoffer. Dette er på så måte en film med et sterkt politisk budskap som også hevder at penger ikke burde være en del av samfunnet vi lever i.

Regissør Bredo Greve var en svært kontroversiell regissør og samfunnsdebattant som var en selvutnevnt anarkist. Han var sterkt imot teknologiens inntog i landet, noe man kan si at er litt merkelig for en mann som velger å tjene til livets opphold med å lage film.

Filmene han laget var lavbudsjetts produksjoner, og mange av dem laget han i sin egen stue. Han og hans familiemedlemmer var ofte å se i forskjellige roller i filmene, slik som i Heksene fra den forstenede skog der han selv spiller trollmannen Hans, og hans søster Ulrikke Grever spiller hovedrollen som Gro.

Handlingen i Heksene fra den forstenede skog

Filmen Heksene fra den forstenede skog handler om hekser og hvordan de hadde vært en del av samfunnet dersom de ikke ble brent på bål. Moderne hekser ser ut som vanlig folk, men de lever et litt annerledes liv enn hva folk flest gjør.

Hovedpersonen i filmen er Gro som har flyktet fra et tidligere forhold, og som sliter med å finne meningen i livet. Hun blir så innlagt på psykiatrisk avdeling. Etter at hun slipper ut fra institusjonen så velger hun å bli en heks. Ved hjelp av den eldre heksen Linn så blir hun opplært i levesettet til hekser og trollmenn og finner med dette en ny retning i livet. Denne opplæringen innebærer å lære å leve i ett med naturen og de instinkter som vi er født med, men som vi velger å ikke lytte til.

Sammen med to andre praktiserende hekser så velger Gro og Linn å flytte inn i en hytte i skogen, hvor ingenting er kjøpt og betalt for. Den forstenede skogen er by samfunnet vi lever i og denne må en heks også være i opposisjon til. Hekser skal nemlig leve i skogen i hytter hvor ingenting koster penger, og man ikke må betale for noe med penger. Hvis man trenger mat så skal man jakte eller finne dette selv, og trenger man noe annet så kan man godt stjele det. Penger har ingen plass i denne verdenen.

Som heks så skal man også følge sine indre lyster, og man kan dermed ha sex men enhver person man skulle ønske å ha denne omgangen med. Planteliv og de midlene man kan få ut av disse er også en del av opplæringen til en heks, og det finnes planter som kan gjøre at man oppfatter tid og rom i halvert hastighet. Planter for å bevege seg over i andre dimensjoner finnes også. Narkotiske stoffer i planter er en del av naturen, og dette kan man dermed bruke når man ønsker for å komme i tettere kontakt med jorden og den indre freden.

Opplæringen Gro får av Linn kulminerer med at de skal ha en heksesabbat som Gro må finne en mann til. Denne mannen skal representere fanden i ritualet. Fanden er den guden som heksene ber til, og gud er dyret som lever i alle mennesker.Privacy Policy