Borom Sarret

Borom Sarret er en afrikansk film som ble laget i 1963 og som ble regissert av den senegalesiske regissøren Ousmane Sembène. Dette var den første filmen regissøren hadde full kontroll over, og er ofte ansett å være den første afrikanske filmen som er laget av en svart afrikaner. Dette er samme regissør som tre år senere oppnådde internasjonal suksess med filmen La Noire de…, som igjen er ansett som den første afrikanske filmen av en afrikansk regissør og skribent som har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Borom Sarret ble vist under filmfestivalen i Cannes i 2013 som en del av Cannes Classic Section.

Borom Sarret er kun 20 minutter lang og handler om en fattig mann som kjører hest og vogn i Dakar. Det er mange politiske aspekter som blir tatt opp i denne korte filmen, blant annet fattigdommen i Afrika som viser at problemene til befolkningen ikke har blitt løst gjennom frigjøringen. Den viser også til forskjellen mellom rik og fattig i Senegal

Filmen baseres på fortellingen om arbeidsdagen til en fattig mann som kjemper en lang og hard kamp for å tjene til livets opphold med verdighet og ære, mens han stadig møter motgang fra både andre fattige folk, myndighetspersoner og de velstående i samfunnet. Filmen viser også mange andre personer som filmens hovedperson møter i sitt daglige virke, og man får også her et innblikk i livet til de mindre heldige i samfunnet og deres kamp for å overleve. Man får også oppleve de rikes kyniske forhold til de fattige de har rundt seg i samfunnet.

Filmen er nå godt over 50 år gammel, men problemstillingene som belyses i filmen er like aktuelle i dag som de var da, hele verden rundt.

Handlingen i Borom Sarret

Filmen finner sted i Dakar hvor en fattig mann prøver å tjene til livets opphold ved å kjøre hestekjerre. Dette er jobben han gjør og han forventer å få betalt for sine tjenester, selv om han ikke informerer om dette eller ber om betaling. Til tross for at han ikke ber om det så føler han seg ofte utnyttet og lei seg når han ikke får betalt.

Et av menneskene han møter i denne historien er en mann som frakter sitt døde barn til gravstedet for å legge ham til hvile. Da mannen mangler de nødvendige papirene for å komme inn på gravstedet så etterlater vognføreren barnet og mannen i gaten, hvor mannen sørget over sitt døde barn og ulykken han er rammet av.

I et annet kapittel av filmen så er det en velkledd mann som ber vognføreren om å kjøre ham til den rike franske delen av byen. Vognføreren nekter først, og de to havner i en opphetet diskusjon. Til slutt så gir vognføreren med seg, og han kjører den tilsynelatende velstående mannen til bydelen da han blir tilbudt god betaling for tjenesten.

I denne rike bydelen av Dakar så er det ikke lov å kjøre hest og vogn, og dermed så blir de raskt stoppet av politiet. Politimannen gir så den fattige mannen en bot, som han selvfølgelig ikke har penger til å betale. Politimannen tar så medaljen mannen bærer som betaling for boten. Dette er en medalje som mange senegalesere har, da de fikk denne fra det franske militæret da de tjenestegjorde for de. Den velkledde mannen har under tiden forlatt ham, og den fattige mannen blir stående igjen uten noen midler for å tjene til livets opphold. Han sørger for tapet av medaljen, og det er der filmen forlater ham.Privacy Policy